Strona główna
Biznes i Finanse
Tutaj jesteś

Jakie są rodzaje faktoringu?

24 listopada 2022 rodzaje faktoringu


Określenie faktoring mieści w sobie usługę, która występuje w wielu wariantach. Najbardziej podstawowe znaczenie faktoringu to po prostu sprzedaż faktur. Zasada działania jest bardzo prosta: przedsiębiorca sprzedaje fakturę, aby otrzymać za nią środki natychmiast i nie musieć czekać na zapłatę ze strony kontrahenta. Taka definicja nie wyczerpuje jednak wszystkich możliwości, jakie niesie ze sobą faktoring. Sprawdź, jakie są rodzaje faktoringu i w jakich sytuacjach szczególnie warto z nich korzystać!

Podstawowe rodzaje faktoringu

Z punktu widzenia przedsiębiorcy, najistotniejszy jest podstawowy podział faktoringu. W tym kontekście możemy wymienić faktoring pełny, niepełny i mieszany. Wyjaśnijmy pokrótce, czym się charakteryzują.

Faktoring pełny (bez regresu)

Faktoring pełny to wariant usługi, w którym przedsiębiorca nie tylko dokonuje cesji wierzytelności na rzecz faktora, ale także zabezpiecza się przed ewentualną niewypłacalnością kontrahenta. To dodatkowe zabezpieczenie przed zdarzeniami losowymi, które uniemożliwiłyby odbiorcy uregulowanie należności z tytułu sprzedanej faktury w terminie.

Brak regresu oznacza, że odpowiedzialność za niewypłacalność kontrahenta w całości przechodzi na firmę faktoringową. 

Warto zaznaczyć, że taka usługa jest znacznie droższa – jako że faktor bierze na siebie ryzyko utraty środków, pobiera większą opłatę za dostęp do limitu faktoringowego oraz dodatkowe ubezpieczenia.

Faktoring niepełny (z regresem)

Faktoring niepełny jest szczególnie chętnie wybierany przez firmy, które robią interesy ze sprawdzonymi klientami. W tym przypadku ryzyko niewypłacalności kontrahenta pozostaje po stronie faktoranta – jest on więc zobowiązany do uregulowania należności w przypadku, w którym odbiorca nie płaci w terminie. 

Faktoring z regresem jest z reguły częściej wybierany – powodem jest oczywiście znacznie niższa cena, ale także to, że wiele firm korzysta z faktoringu właśnie po to, by przyspieszyć uzyskanie płatności od stałych i pewnych kontrahentów.

Faktoring mieszany

Istnieje także rozwiązanie pośrednie – mowa o faktoringu mieszanym, w którym firma może się zabezpieczyć przed niewypłacalnością odbiorcy lub odbiorców do pewnej, określonej na etapie zawierania umowy, kwoty. 

Oznacza to, że jeżeli suma niezapłaconych w terminie należności nie przekroczy tej kwoty, straty pokryje faktor. Jeżeli jednak zaległości będą tak duże, że ustalona kwota ubezpieczenia zostanie przekroczona, nadwyżkę spłaca już sam przedsiębiorca, biorąc w ten sposób część odpowiedzialności za ludzi, z którymi prowadzi interesy.

Inne rodzaje faktoringu

To oczywiście nie koniec listy – firmy w Polsce mogą korzystać także z innych rodzajów faktoringu, na przykład:

  • faktoring cichy (niejawny) – w którym odbiorca nie zostaje poinformowany o dokonaniu cesji wierzytelności;
  • faktoring bankowy – usługa udzielana przez specjalną komórkę faktoringową banku;
  • faktoring importowy i eksportowy – warianty faktoringu międzynarodowego wykorzystywane w finansowaniu faktur za import lub eksport towarów;
  • faktoring wymagalnościowy – usługa, w ramach której zamiast klasycznego finansowania faktura, przedsiębiorca powierza faktorowi odzyskanie środków od kontrahenta;
  • faktoring odwrotny (zobowiązaniowy) – w tym wariancie przedsiębiorca nie sprzedaje (nie dokonuje cesji) faktur, które sam wystawił. Przeciwnie, w faktoringu odwrotnym chodzi o uzyskanie finansowania dla faktur zakupowych, które firma otrzymała od sprzedawcy.

To nie wszystkie rodzaje faktoringu, ale wymieniliśmy te najważniejsze. Każdy z nich może przydać się w innej sytuacji, najistotniejsze jest zatem dobranie odpowiedniej usługi do aktualnych potrzeb firmy. W większości przypadków w zupełności wystarczy jednak standardowy podział na faktoring pełny, niepełny i mieszany.

Redakcja crystalcity.pl

Zespół miłośników lifestyle, domu i biznesu. Dzielimy się wszystkim tym, co nas interesuje: przepisami, poradami modowymi, inspiracjami na wystrój domu oraz informacjami ze świata biznesu i finansów.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

konwój gotówki
leasing Audi A5
rodzaje faktoringu

Jakie są rodzaje faktoringu?

24 listopada 2022

Jesteś zainteresowany reklamą?